Νέες τεχνολογίες στις επιχειρήσεις

May 6, 2014 in Data Journalism

Ψηφιακή εποχή

Όταν ακούμε για την ψηφιακή εποχή, όλοι σκεφτόμαστε μια μεγάλη αλλαγή στους τρόπους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πέρα από τα κάθε είδους εργαλεία που αναπτύσσονται, η πρόσβαση σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων γίνεται και στη χώρα μας όλο και πιο διαδεδομένη. Σήμερα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εισαγωγή κάποιου στην ψηφιακή εποχή αλλά και βασικό μέσο για την επιτάχυνση της ηλεκτρονικής καινοτομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ένα περιβάλλον λοιπόν που συνεχώς «κινείται» οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι ποικίλες και σημαντικές. Για την επιτυχή αντιμετώπισή τους, στρέφονται σε επενδυτικές λύσεις που στόχο έχουν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής τους. Με το διαδίκτυο να αποτελεί μια από αυτές, ολοένα και περισσότεροι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές του ως δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί το datagov για την χρήση του διαδικτύου από επιχειρήσεις, σε Ελλάδα και ΕΕ για την περίοδο 2005 – 2012, παρατηρείται έντονη δραστηριότητα, η οποία ερμηνεύεται με ποικίλους τρόπους.

 

Στο πλαίσιο αυτό,τα στοιχεία δείχνουν μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στη χώρα μας (από 93.9% το 2005 σε 96.5% το 2012) σε σύγκριση με αυτή που σημειώθηκε στην ΕΕ(από 91% το 2005 σε 95% το 2012).

//

Ωστόσο, η οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αντανακλάται σε στοιχεία που δείχνουν μειωτικές τάσεις. Ενδεικτικό είναι ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές κατά την περίοδο 2010-2012 σε Ελλάδα και ΕE, μειώθηκε κατά 1,4% και 11% αντίστοιχα.

Επίσης, το ίδιο παρατηρείται και σε ευρύτερο πλαίσιο αναφορικά με την επαφή των επιχειρήσεων με νέα μέσα, ψηφιακά εργαλεία και δίκτυα όπως η Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics). Η τελευταία αναφέρεται στη διαχείριση ενός δικτύου εσωτερικά συνδεδεμένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην απώτερη παροχή πακέτων προϊόντων και υπηρεσιών,και εκτείνεται σε όλη τη διαδικασία μεταφοράς, αποθήκευσης, απογραφής της εσωτερικής διαδικασίας και παροχής αγαθών μέχρι και την κατανάλωση τους.Για την περίοδο 2008-2012, τα ελληνικά δεδομένα εμφανίζουν μειωτική τάση στο ποσοστό επί τοις εκατό των επιχειρήσεων που αντάλλαξαν πληροφορίες με προμηθευτές/πελάτες μέσω ΔΕΑ κατά 3,2%.

Η μεταβατική εποχή ψηφιοποίησης εργαλείων και υπηρεσιών σε μικροεπίπεδο και μακροεπίπεδο σε Ελλάδα-ΕΕ

Παρά τις αναταράξεις της κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, η αναγνώριση της ψηφιακής συνθήκης ως αναγκαίο συστατικό προώθησης και εξέλιξης της οικονομίας,παραμένει σταθερή στην Ελλάδα. Επιπλέον, ένα σταθερό πλεονέκτημα είναι η εμφάνιση όλο και πιο εξελιγμένων εργαλείων και λογισμικών για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών κατά πολύ φτηνότερα (σε μεγάλο βαθμό εντελώς δωρεάν) απ’ ό,τι περιμέναμε πριν από μερικά χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Διαδίκτυο, πέρα από μια παγκόσμια πλατφόρμα καινοτομίας, αποτελεί κυρίως τόπο επιχειρηματικής καινοτομίας. Δεν είναι τυχαίο, ότι στην κορυφαία λίστα των εταιριών που πρωτοπορούν, ανήκουν εταιρίες όπως η Amazon(ηλεκτρονικό εμπόριο), η Google (διαδικτυκές υπηρεσίες), η Aereo(εφαρμογές παρακολούθησης και βιντεοσκόπησης τηλεοπτικών και καλωδιακών καναλιών από Η/Υ ή tablet στο cloud)ή η Vidyo (λογισμικό διαδικτυακώνβιντεοκλήσεων). Το ανοδικό ρεύμα της ψηφιακής καινοτομίας  αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2012. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι διαθέτει 150 εκατομμύρια ευρώ της «Ψηφιακής Σύγκλισης» στην πρωτοβουλία JEREMIE,για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη στοχευμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα.

Η παρουσία των ευρωπαϊκών και ελληνικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο για τα έτη 2005-2012, αναδεικνύεται από τον μέσο όροεπί τοις εκατό των επιχειρήσεων σε χώρες όπως Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειονα κυμαίνεται από 89,2 έως 96%, παρά την οικονομική κρίση που έχει πλήξει τον ευρωπαϊκό νότο. Αντίθετα σε χώρες εκτός της ΕΕ όπως Ισλανδία, Νορβηγία, Σερβία, Τουρκία, FYROM, η πρόσβαση κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα με εξαίρεση τη Νορβηγία που ο μέσος όρος πρόσβασης αγγίζει το 95,7%.
//
Πολύ πριν από το 2008, όταν και ξέσπασε η οικονομική κρίση, πάνω από τις μισές ελληνικές επιχειρήσεις  (55,6% το 2005) είχαν ηλεκτρονική παρουσία στο διαδίκτυο με την μορφή ιστοσελίδας, μέσω της οποίας διαφημίζονταν και προωθούσαν τα προϊόντα τους. Με εξαίρεση το άλμα 10 περίπου ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ της περιόδου 2009 – 2010, τα ποσοστά αυξάνονταν σταδιακά μέχρι το 2012 φτάνοντας στο 77,8%.Πιο συγκεκριμένα και ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, όλα τα είδη επιχειρήσεων έχουν δική τους ιστοσελίδα ή αρχική σελίδα, με αυτές της ενημέρωσης και επικοινωνίας να κρατάνε τα πρωτεία με ποσοστό 92,4%. Στον αντίποδα, λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εμπόριο και τις ακίνητες περιουσίες έχουν διαδικτυακή παρουσία.

//

Τα παραπάνω δικαιολογούνται εν μέρει από την συνεχή ανάπτυξη των υπηρεσιών του διαδικτύου και την εμφάνιση νέων πολυμεσικών δυνατοτήτων, οι οποίες δημιουργούν ένα οικείο και εύκολο στη διαχείρισή του περιβάλλον. Το τελευταίο λειτουργεί βοηθητικά για τις επιχειρήσεις καθώς δίνει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που συναντούν εν μέσω οικονομικών δυσκολιών. Ο πολλαπλασιασμός των επιλογών διαχείρισης και η διεύρυνση του πεδίου δράσης τους, ως αποτέλεσμα της χρήσης του διαδικτύου, είναι μόνο δυο από τα στοιχεία που επηρεάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα τα υψηλά ποσοστά αυτών συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις χωρών της ΕΕ, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο α) για την πλήρη ηλεκτρονική διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και β) για τις συναλλαγές με τις δημόσιες αρχές (επιστροφή/υποβολή εντύπων), επιβεβαιώνουν το παραπάνω. Σε μια περίοδο 5 χρόνων (2005-2010) το υψηλό ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων (78,1%) που διεκπεραίωναν τις υποθέσεις τους μέσω του διαδικτύου, έπειτα από μερικές αυξομειώσεις, έφτασε το 2010 σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα (81,6%). Το γεγονός βέβαια των αντίστοιχων χαμηλών ποσοστών στην ΕΕ την ίδια  χρονική περίοδο (19% το 2005 και 49% το 2010) ίσως να δείχνει την ολιγωρία των ελληνικών επιχειρήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Ακολούθως  το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το δημόσιο, έπειτα από μερικές αυξομειώσεις κοντά στο 50% εκτινάσσεται το 2011 και 2012 στο 80%, πιθανότατα εξαιτίας των πρωτοβουλιών που πήρε το κράτος στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Από την άλλη τα ποσοστά των επιχειρήσεων στην ΕΕ που συναλλάσσονται με τις δημόσιες αρχές μέσω του διαδικτύου, σημειώνουν και αυτά αυξητική τάση από το 2005 και έπειτα, σε εμφανώς όμως χαμηλότερα επίπεδα.

Εύκολα λοιπόν διαπιστώνει κανείς την τάση των ανθρώπων πίσω από τις επιχειρήσεις, για αξιοποίηση όλων εκείνων των στοιχείων του διαδικτύου που θα τους εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα. Αναμφίβολα η υιοθέτηση τεχνολογιών πουσυνδέουν μια επιχείρηση με την αγορά και τους εν δυνάμει πελάτες της, ιδιαίτερα όταν αυτή δεν βρίσκεται μέσα ή κοντά σε ένα αστικό κέντρο, την κάνει αυτόματα πιο λειτουργική και πιθανώς πιο παραγωγική. Μια από τις μορφές τεχνολογικού εκσυγχρονισμού που υιοθετεί μεγάλος αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, θέλοντας να αντισταθμίσει τον παράγοντα της απομακρυσμένης τοποθεσίας, είναι τα κοινωνικά δίκτυα και τα ιστολόγια (blogs).  Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα τα ποσοστά των επιχειρήσεων που τα χρησιμοποιούν διαγράφουν μια σταθερά ανοδική πορεία από το αρχές του 2013, πράγμα που δείχνει ξεκάθαρα την τάση δραστηριοποίησης μέσω του διαδικτύου, για την εμφάνιση και διατήρηση πέρα της  φυσικής και μιας εικονικής οντότητας. Σε περιφερειακό επίπεδο παρατηρείται ότι ο μέσος όρος επί τοις εκατό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν Κοινωνικά Δίκτυα (SocialMedia) και αντίστοιχα Ιστολόγιο (Blog) ή άλλα μικροιστολόγια ποικίλλει αρκετά, με τη χρήση των Κοινωνικών Δικτύων να υπερτερεί κατά  πολύ.

//

Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια των επιχειρήσεων να συμβαδίσουν με την εποχή «διαβάζοντας» τα νέα δεδομένα είναι κομβικής σημασίας. Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται από την τάση των επιχειρήσεων για πλήρη εκσυγχρονισμό των υποδομών τους, όχι μόνο σε υλικοτεχνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εργατικού δυναμικού. Η χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης (ή αλλιώς e-learning) είναι μια από αυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του datagov, η εκπαίδευση των υπαλλήλων μέσω υπολογιστών πάνω σε διάφορα αντικείμενα παρατηρείται σε μικρό ποσοστό στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες της ΕΕ όπου το ποσοστό είναι μηδενικό. Πιο αναλυτικά, την περίοδο 2005-2008 το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν τέτοιες εφαρμογές δεν ξεπέρασε το 10%. Την επομένη του ξεσπάσματος της κρίσης και κατά την περίοδο της ύφεσης που βίωνε η Ελλάδα της Ευρώπης, την περίοδο 2009-2010, το ποσοστό αυτό μηδενίστηκε, για να φτάσει μέσα στα επόμενα δυο χρόνια (2011 και 2012) στο 12,7%. Η μεγάλη αυξομείωση των ποσοστών στην Ελλάδα συγκριτικά με το μηδενικό ποσοστό σε χώρες της ΕΕ, ενώ από την μια δείχνει την πρωτοπορία των αντίστοιχων ελληνικών επιχειρήσεων, από την άλλη φανερώνει την ανάγκη εξειδικευμένης κατάρτισης των ελλήνων υπαλλήλων. Από την πλευρά τους οι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως βαθμίδας, εκμεταλλεύονται τα ψηφιακά εργαλεία στοχεύοντας στην ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους. Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία, το ποσοστό των υπαλλήλων που διεκπεραιώνουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα μέσω του Διαδικτύου, διαγράφει ανοδική πορεία άλλοτε σε μεγάλη και άλλοτε σε μικρή κλίμακα.  Στο παραπάνω, συμβάλλει και το επιχειρηματικό περιβάλλον της εκάστοτε χώρας, γεγονός που εξηγεί το ότι παρά την υψηλή προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο όλων των χωρών εντός και εκτός ΕΕ, η χρήση του τελευταίου δεν είναι ίδια.

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι την περίοδο 2005-2012 οι υπάλληλοι επιχειρήσεων σε χώρες μεγαθήρια όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και οικονομικά πληγέντων χωρών του ευρωπαϊκού νότου, χρησιμοποιούν λιγότερο το διαδίκτυο για την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους από ό,τι σε χώρες εκτός της ΕΕ, όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία.

Η Νορβηγία ξεχωρίζει, διότι εκεί περισσότεροι από τους μισούς υπάλληλους (67% έως το 2012) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η αφοσίωση στη στρατηγική ανάπτυξης που έχει ένα κράτος στο σύνολό του ευνοεί τόσο τους επιχειρηματικούς πάραγοντες όσο και τον τομέα γενικότερα. Για τον εργαζόμενο, τις περισσότερες φορές αυτό είναι κάτι θετικό και ελπιδοφόρο, διότι οι εξελιγμένες δομές μιας επιχείρησης μπορεί να βοηθήσουν στην ευρύτερη εργασιακή του εξέλιξη. Με περισσότερους πόρους στην διάθεσή της, μια μεγάλη επιχείρηση (>10 απασχολούμενοι) μπορεί να εξοπλίσει ένα υπάλληλό της καλύτερα από μία μικρότερη. Απτή απόδειξη αποτελεί η ειδοποιός διαφορά μεταξύ του 37,8% των μεγάλων επιχειρήσεων που παρέχουν στο προσωπικό τους φορητές συσκευές σε σύγκριση με το 17% των μικρών, διευκολύνοντας την απομακρυσμένη σύνδεση στο Διαδίκτυο για επιχειρηματική χρήση.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία

Γενικότερα, τα στοιχεία που έχουμε για τη χώρα μας από το 1ο τρίμηνο του 2013, δείχνουν ότι χρήση του διαδικτύου κάνουν πολύ περισσότερο οιμεγάλες επιχειρήσεις (κατά 8,4%) απ’ ό,τι οι μικρότερες. Ακόμη, ταστοιχεία αναφορικά με το ποσοστό των υπάλληλων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τη διεκπεραίωση των κανονικών καθηκόντων τους (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα), αναδεικνύουν πρωταθλήτριες όσες έχουνΕπαγγελματικές/Επιστημονικές δραστηριότητεςμε μέσο όρο 83,4%, και Χρηματοπιστωτικές-Ασφαλιστικές με 75,5% αντίστοιχα. Τελευταίες έρχονται όσες επιχειρήσεις εντάσσονται σε τομείς Μεταποίησης και Καταλυμάτων-Εστίασης  με μέσο όρο 44,6% και 44,8% αντίστοιχα.

Εν κατακλείδι

Οι νέοι συσχετισμοί που δημιουργούνται σε πρώτο βαθμό μεταξύ εργαζομένων – επιχειρήσεων, και σε δεύτερο βαθμό μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων(σε Ελλάδα και ΕΕ), ως απόρροια της ανάπτυξης με την βοήθεια του διαδικτύου, έχουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι δυνατότητες που δίνονται σε μια επιχείρηση με την παρουσία της στο διαδίκτυο καθώς και με τα εκάστοτε ψηφιακά εργαλεία, είναι αναμφίβολα ποικίλες και δύνανται να αλλάξουν το τοπίο της επιχειρηματικότητας.Τα έως τώρα δεδομένα που έχουμε δείχνουν μια ισχυρή τάση μετασχηματισμού τόσο της επιχειρηματικής λογικής όσο και της δομής των επιχειρήσεων. Ωστόσο, όπως σε κάθε μεταβατική εποχή και δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η ΕΕ και, κυρίως η Ελλάδα από το 2008, η χρήση του διαδικτύου δεν μπορεί από μόνητης να αποτελέσει την λύση στην οικονομική κρίση.

Digital Era

When we hear about the digital era, we all think about a great change in electronic communication methods. Apart from the various types of toolsdeveloped, access to wired and wireless high-speed networks is becoming more and more widespread in our country. Today, internet access is a necessary condition for the introduction of somebody to the digital age but also a key instrument for accelerating e-innovation both in Greece and in the European Union.

In an environment which is constantly ‘on the move’ the challenges faced by businesses are multiple and significant. To successfully address them, they turn to investment solutions aimed at the development and modernization of their infrastructure. Internet is one of them and more and more sectors of economic activity are rushing to take advantage of its potential as a channel of communication and cooperation, not only at a national but also at a global level. According to data published by Eurostat on the use of the Internet by businesses in Greece and the EU for the period 2005- 2012, there is intense activity, which can be interpreted in various ways .

In this context, the data show a greater increase in the percentage of businesses that had access to the Internet in our country (from 93.9% in 2005 to 96.5% in 2012) compared to that achieved in the EU (from 91% in 2005 to 95% 2012).

However, the economic crisis which plagues Europe in recent years is reflected in data showing a downward trend. It is significant that the percentage of enterprises which have purchasedelectronic goods during the period 2010-2012 in Greece and EU decreased by 1.4% and 11% respectively.

In addition, similar observations are made in a wider context regarding the business contact with new media, digital tools and networks such as Logistics. The latter refers to the management of a network of internally connected businesses which participate in the ultimate provision of products and service packages, and extends throughout the whole transfer process, storage, inventory of the internal process and supply of goods up to their consumption and use. For the period 2008-2012, the Greek data show a downward trend in the percentage of businesses which have exchanged information with suppliers / customers through Logistics by 3.2 %.

The transitional era of digitization tools and services at micro and macrolevels in Greece-EU

Despite the turbulances we experience the last few years due to the crisis, the recognition of the digital condition as an essential component in promoting and evolving economy, remains constant in Greece. Moreover, a permanent asset is emergence of increasingly sophisticated tools and software for the development of web applications much cheaper (and to a great extent totally free) than we expected some years ago. We should not forget that the Internet, besides being a global platform for innovation, is mainly a place of business innovation. Itisnocoincidencethatcompanies such as Amazon (e-commerce), Google (internet services), Aereo (applications for monitoring and videotaping television and cable channels via a computer or tablet on Cloud) or Vidyo (software for online video calls) appear on the top list of innovative companies.This upward trend in digital innovation is recognized by the European Union through the operational programme “Digital Convergence” as part of he NSRF 2007-2012. What is important is that it allows 150 million euros of the “Digital Convergence” to the initiative JEREMIE, for creating the conditions that will ensure the further development of a targeted business in the field of technological innovation in Greece.

The presence of European and Greek businesses online for the years 2005-2012, rises above the average percent of businesses in countries such as Germany, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Portugal, United Kingdom and ranges from 89, 2-96% despite the economic crisis that has hit the European South.On the other hand, in countries outside the EU such as Iceland, Norway, Serbia, Turkey and FYROM access is low with the exception of Norway, where the average access reaches 95.7%.

Long before 2008 , when the economic crisis hit , more than half of the Greek firms ( 55.6 % in 2005 ) had an online web presence in the form of a website , through which they got advertised and promoted their products . With the exception of the leap of about 10 percentage points between the period 2009 to 2010 ,percentages gradually increased until 2012 , reaching 77.8 % . More specifically and depending on the type of business, all types of businesses have their own website or homepage, with those of information and communication to hold the record with a percentage of 92.4 % .In contrast , fewer than half of the enterprises engaged in trade and real estates have a web presence .

These can be partly explained by the continuous development of Internet services and the advent of new multimedia capabilities that create a familiar and user friendlyenvironment. The latter acts as a helpful tool to businesses as it gives solutions to many of the problems encountered amid financial difficulties. The proliferation of management options and the broadening of their the scope of action as a result of using the internet are just two of the factors that affect the overall functioning of Greek firms.

More specifically, these high rates of these companies compared to those of other European companies (in countries of the EU), which use the internet a) for the full electronic processing of their cases and b ) for transactions with public authorities (return/ submission forms) , confirm the above. In a period of five years (2005-2010) the high percentage of Greek firms ( 78.1 % ) which handled their cases via the internet , after some fluctuations , reached in 2010 even higher levels ( 81.6 % ) . Nonetheless, the fact of the corresponding low rates in the EU over the same period (19 % in 2005 and 49 % in 2010 ) may indicate negligence on the part of Greek businesses in previous years. Then the percentage of Greek business dealing with the public sector, after some fluctuations close to 50 % skyrockets in 2011 and 2012 to 80 %, probably due to the initiatives taken by the State in the field of eGovernment .On the other hand, the percentages of the businesses in the EU which deal with the public sector via the Internet,indicate an upward trend from 2005 onwards, but in markedly lower levels.

It is easy,therefore, for someone to realize the tendency that people behind the firms have to utilize all the elements of the Internet that will save them  time and money . Undoubtedly the adoption of technologies that connect a company with its market and its potential customers, especially when it is not located in or near an urban center, makes it more functional and probably more productive. Social networks and blogs are used as one form of technological modernization by a large number of Greek companies in cities other than the capital in an effort to compensate for the company’s remote location. As shown in the table below the percentages of businesses which use them follow a steady upward trend since early 2013, which clearly shows the trend of using the internet to present and maintain not only a physical entity but also a virtual one. At a regional level it is observed that the average percentage of companies using Social Networks (Social Media) and respectively blogs or micro-blogs varies considerably, with the use of social networks coming first by far.

In any case, the effort of companies to keep up with the times by taking into account the new data is crucial. This finding is reinforced by the tendency of firms to completely modernize their infrastructure, both as far as its equipment and workforce is concerned.The use of e-learning is one of them. According to data from Eurostat, there is a low percentage of employeestrained via computer on various subjects in Greece, while in other EU countries the percentage is zero.More specifically, the period 2005-2008 the proportion of Greek enterprises using such applications did not exceed 10%. The day after the outbreak of the crisis and the recession experienced by Greece in 2009-2010, this percentage was reduced to zero, to arrive within the next two years (2011 and 2012) to 12.7%.The wide variation in the rates in Greece compared to zero in the EU countries, shows, on the one hand, the innovation of the respective Greek firms and, on the other, the need for specialized training of Greek employees.On their part, the employees, regardless of status, exploit digital tools aiming at enhancing efficiency.As witnessed by the data, the percentage of employees who carry out their business tasks through the Internet, follow an upward trend sometimes on a large scale and other on a small scale.The above  fact is supported by the business environment of the country, which explains why despite the high Internet accessibility of all countries within and outside the EU, the use of the Internet is not the same.

In more detail, our data show that for the period 2005-20012, the business employees in countries behemoths likeGermany , France , Italy , United Kingdom and economically affected countries in southern Europe, use less the Internet for carrying out their duties than in countries outside the EU, such as Iceland and Norway.

Norway stands out because there, more than half of the employees ( 67 % by 2012) use the internet to carry out their duties . The dedication to the strategic development that a country as a whole has, benefits both businessmen and the field in general. For the employee, most of the times this is something positive and hopeful , because the sophisticated structures of a business can help his/ her promotion. With more resources at its disposal, a large firm ( > 10 employees) can equip an employee better than a smaller one . 37% of the larger companies provide their staff with portable devices compared to 17% of the smaller ones so as to facilitate remote connection to the Internet for business use. This difference is irrefutable proof of what we have mentioned above.

According to the more recent data

In general, the data we have for our country from the first quarter of 2013, show that large companies make more use of the Internet (by 8,4%) than smaller ones. Furthermore, the percentage of employees that use the Internet to carry out their regular duties (at least once a week) show that first come those who have Professional/Scientific activities, with an average of 83.4 % and Financial – Insurance with 75.5 % respectively. Last come those businesses dealing with Manufacturing and Lodgings-Catering with an average of 44.6 % and 44.8 % respectively

Conclusion

The new correlations created firstly between employees and companies and secondly between companies themselves (in Greece and EU) as a result of development with the help of the Internet, are particularly interesting from a scientific perspective. The possibilities offered to a company, through its presence online and the various digital tools, are undoubtedly varied and capable of changing the way we conduct business.  The data we have up to now show a strong tendency towards reformulating both the business logic and the business structure. However, as in any transitional period and given the economic situation in which the EU is found and mainly Greece since 2008, the use of the Internet cannot be the solution to the economic crisis by itself.

Flattr this!

 Receive announcements  Get notifications of news from the School in your inbox
Join the discussion Discussion list - have your say: